Visita cultural i literària a Llucmajor


Dins el marc del 150è aniversari de Maria Antònia Salvà, el passat dia 5 d’octubre de 2019, es va dur a terme l’itinerari dirigit per Tomàs Vibot, Llucmajor, de la mà i la paraula de Maria Antònia Salvà. Ella és la primera, i tal vegada la més important, poetessa moderna en llengua catalana de Mallorca. Neix a Ciutat de Mallorca dins la segona meitat del segle XIX i l’any 1885 s’instal·la a Llucmajor, on passà temporades a la possessió pairal de sa Llapasa. La relació constant i profunda amb el món rural i, també, en l’urbà que l’acollí fins el dia de la seva mort, fou determinant en la seva obra.

El nostre mossèn Bartomeu Oliver i Amengual admirà la producció literària dels autors de la renaixença mallorquina com ara Salvà i mossèn Miquel Costa i Llobera, i en promogué la lectura entre els seus alumnes i deixebles. Amb aquest itinerari descobrírem alguns detalls de l’obra de la poetessa que tant va captivar al nostre Oliver i que, com ell mateix explicà, l’hi va produir alguna topada no desitjada amb les autoritats del seu temps. Es van fer diverses aturades: al monument a Jaume III, a l’església parroquial de Sant Miquel, al convent de les monges de la Caritat, al cap de cantó de Sa Bombarda, a la posada pairal de Sa Llapasa, al monument de s’Espigolera dedicat a la mateixa Maria Antònia i al claustre del convent franciscà de Sant Bonaventura, entre d’altres. A cada un d’aquests punts es van recitar fragments de la seva obra poètica. Aquesta activitat ha estat possible gràcies a la col·laboració entre la Fundació i l’associació cultural “Es Pou Major”, i al patrocini de l’Ajuntament de Sencelles.