MOSSÈN BARTOMEU OLIVER I AMENGUAL

Va demostrar que no era un orador qualsevol, sinó un d’aquells que hom anomena de pinyol vermell; que no feia la garingola, sinó que tractava els temes pel seu nom.

Mossèn Bartomeu Oliver, que sempre es va declarar «senceller fins al moll dels ossos», visqué enamorat de les nostres tradicions i de tota la cultura sencellera.


LA FUNDACIÓ


La Fundació Mossèn Baromeu Oliver i Amengual va ser constituïda el 15 de maig de 1.994 per fer realitat la voluntat de Mossèn Bartomeu amb la finalitat de fomentar el coneixement, l'estudi i l’ús de la llengua catalana i promoure la cultura del poble de Sencelles.


LA FUNDACIÓ

PUBLICACIONS


La Fundació Mossèn Bartomeu Oliver i Amengual ha publicat diversos llibres de temàtica local així com la posada en marxa d’una col·lecció de monografies de temes sencellers. Podeu aconsseguir-los contactant amb la Fundació.


PUBLICACIONS

PATRONS

 
Parroquia de Sencelles
Ajuntament de Sencelles
 

COL·LABORACIONS

La Fundació és una entitat oberta a la cooperació amb altres entitats o institucions del municipi,
prova d’això és la col·laboració i el suport a:


Sa Sella
Home
Institución Pública Antoni M. Alcover
Home
Asociació Tia Xiroia
Asociació Tia Xiroia