MOSSÈN BARTOMEU OLIVER I AMENGUAL

Va demostrar que no era un orador qualsevol, sinó un d’aquells que hom anomena de pinyol vermell; que no feia la garingola, sinó que tractava els temes pel seu nom.

Mossèn Bartomeu Oliver, que sempre es va declarar «senceller fins al moll dels ossos», visqué enamorat de les nostres tradicions i de tota la cultura sencellera.


LA FUNDACIÓ


La Fundació Mossèn Baromeu Oliver i Amengual va ser constituïda el 15 de maig de 1.994 per fer realitat la voluntat de Mossèn Bartomeu amb la finalitat de fomentar el coneixement, l'estudi i l’ús de la llengua catalana i promoure la cultura del poble de Sencelles.


LA FUNDACIÓ


PUBLICACIONS


La Fundació Mossèn Bartomeu Oliver i Amengual ha publicat diversos llibres de temàtica local així com la posada en marxa d’una col·lecció de monografies de temes sencellers. Podeu aconsseguir-los contactant amb la Fundació.


PUBLICACIONS


IIICERTAMEN LITERARI VILA DE SENCELLES


La Fundació Mossèn Bartomeu Oliver i l’Ajuntament de Sencelles organitzen el I Certamen literari Vila de Sencelles.
Fidels al seu compromís amb la cultura, la Fundació Mossèn Bartomeu Oliver i l’Ajuntament de Sencelles han organitzat el I Certamen literari Vila de Sencelles de novel·la breu, amb l’objectiu de promoure i estimular la creació literària i reconèixer la tasca dels escriptors.

 

BASES