DISCURS BIOGRÀFIC DE
SOR FRANCINAINA CIRER
Llegit l’any 1930 amb motiu de la seva declaració de filla il·lustre de Sencelles

Mossèn Bartomeu Oliver i Amengual

Monografíes de la Fundació Mossèn Bartomeu Oliver i Amengual – Num.1

LA MARE DE DÉU DEL ROSER
Un retaule del segle XVI per la parròquia de Sencelles

Jordi Llabrés i Sans

Monografies de la Fundació Mossèn Bartomeu Oliver i Amengual – Núm. 2

SERMÓ DE SANTA ÀGUEDA
Predicat l’any 1899 per mossèn Antoni Maria Alcover

Editada conjuntament amb la Institució Pública Antoni M. Alcover.

Monografíes de la Fundació Mossèn Bartomeu Oliver i Amengual – Num.3

CONTARELLES
Rondalles, llegendes i tradicions de Sencelles.

Monografies de la Fundació Mossèn Bartomeu Oliver. Núm. 4

L’antic retaule de Sant Antoni de Sencelles

Monografies de la Fundació Mossèn Bartomeu Oliver. Núm. 5

L’Ofrena Floral, 50 anys de tradició

Jordi Llabrés i Sans

Monografíes de la Fundació Mossèn Bartomeu Oliver i Amengual – Num.6

Llegendes sarraïnesques de Mallorca:
el cas d’«El Moro de Son Jordà» (Ruberts)

Tomàs Vibot

Monografíes de la Fundació Mossèn Bartomeu Oliver i Amengual – Num.7

LA MARE DE DÉU D’AGOST A SENCELLES:
Història, patrimoni i festa.

Jordi Llabrés i Sans
Miquel Àngel Moncadas i Batle

Monografíes de la Fundació Mossèn Bartomeu Oliver i Amengual – Num.8

“On aquells malanats romanen per eternitat”:
la llegenda de l’Era Esfondrada (Sencelles)

Tomàs Vibot

Monografies de la Fundació Mossèn Bartomeu Oliver. Núm. 9

Jornades d’estudis locals de Sencelles
Jornades d’estudis locals de Sencelles II
MOSSÈN MARTOMEU OLIVER DE SENCELLES
L’autèntic militant en defensa de la Cultura

Coordinadors: Joan Colom i Jordi Llabrés

SENCELLES
Guia de passeig

Gaspar Valero

RECEPTACULUM CHRISTI
Les custòdies eucarístiques de la parròquia de Sant Pere de Sencelles

Jordi Llabrés i Sans

Comèdia de santa Àgueda, verge i màrtir

Edició a cura de Ramon Díaz Villalonga

PREHISTÒRIA DE SENCELLES

Javier Aramburu-Zabala i Vicenç Sastre

SA PLAÇA
SA SELLA