DISCURS BIOGRÀFIC DE
SOR FRANCINAINA CIRER
Llegit l’any 1930 amb motiu de la seva declaració de filla il·lustre de Sencelles

Mossèn Bartomeu Oliver i Amengual

Monografíes de la Fundació Mossèn Bartomeu Oliver i Amengual. Num.1

LA MARE DE DÉU DEL ROSER
Un retaule del segle XVI per la parròquia de Sencelles

Jordi Llabrés i Sans

Monografies de la Fundació Mossèn Bartomeu Oliver i Amengual. Núm. 2

SERMÓ DE SANTA ÀGUEDA
Predicat l’any 1899 per mossèn Antoni Maria Alcover

Editada conjuntament amb la Institució Pública Antoni M. Alcover.

Monografíes de la Fundació Mossèn Bartomeu Oliver i Amengual. Num.3

CONTARELLES
Rondalles, llegendes i tradicions de Sencelles.

Monografies de la Fundació Mossèn Bartomeu Oliver. Núm. 4

L’antic retaule de Sant Antoni de Sencelles

Monografies de la Fundació Mossèn Bartomeu Oliver. Núm. 5

L’Ofrena Floral, 50 anys de tradició

Jordi Llabrés i Sans

Monografíes de la Fundació Mossèn Bartomeu Oliver i Amengual. Num.6

Llegendes sarraïnesques de Mallorca:
el cas d’«El Moro de Son Jordà» (Ruberts)

Tomàs Vibot

Monografíes de la Fundació Mossèn Bartomeu Oliver i Amengual. Num.7

LA MARE DE DÉU D’AGOST A SENCELLES:
Història, patrimoni i festa.

Jordi Llabrés i Sans
Miquel Àngel Moncadas i Batle

Monografíes de la Fundació Mossèn Bartomeu Oliver i Amengual. Num.8

“On aquells malanats romanen per eternitat”:
la llegenda de l’Era Esfondrada (Sencelles)

Tomàs Vibot

Monografies de la Fundació Mossèn Bartomeu Oliver. Núm. 9

BARTOMEU VICH I BENNÀSSAR
Una vida dedicada a la música

Joan Círia i Maimó

Monografies de la Fundació Mossèn Bartomeu Oliver. Núm. 10

Jornades d’estudis locals de Sencelles
Jornades d’estudis locals de Sencelles II
SENCELLES
Guia de passeig

Gaspar Valero

RECEPTACULUM CHRISTI
Les custòdies eucarístiques de la parròquia de Sant Pere de Sencelles

Jordi Llabrés i Sans

Comèdia de santa Àgueda, verge i màrtir

Edició a cura de Ramon Díaz Villalonga

PREHISTÒRIA DE SENCELLES

Javier Aramburu-Zabala i Vicenç Sastre

SA PLAÇA
MOSSÈN MARTOMEU OLIVER DE SENCELLES
L’autèntic militant en defensa de la Cultura

Coordinadors: Joan Colom i Jordi Llabrés

SA SELLA
UN NADAL DE PAPER
El Betlem de retall a Mallorca