LA FUNDACIÓ MOSSÈN BARTOMEU OLIVER I AMENGUAL

va ser constituïda el 15 de maig de 1.994 amb la finalitat de fer realitat
la voluntat de Mossèn Bartomeu

 

FINALITATS


  • Fomentar el coneixement, l'estudi i l’ús de la llengua catalana.
  • Promoure la cultura del nostre poble.
  • Crear un fons de cultura popular de Sencelles.
  • Ajudar a conservar i restaurar l'art religiós de la Parròquia de Sant Pere de Sencelles.

Per assolir aquests objectius, la Fundació pot dur a terme les activitats següents:

  • La realització d'activitats i manifestacions culturals, conferències, publicacions, concessions d'ajuts i activitats complementàries o similars a les relacionades.
  • Totes les activitats que siguin necessàries o convenients per al sosteniment, conservació, exhibició i promoció pública de la Fundació.
  • L'organització d'exposicions i cursets.
  • L'explotació directa o en règim de contracte dels béns titularitat de la fundació.

 

La Fundació és una entitat oberta a la cooperació amb altres entitats o institucions del municipi, prova d’això és la col·laboració i el suport a l’Ajuntament de Sencelles, la revista Sa Sella, el Centre d’Infantil i Primària Can Bril i, més recentment, la Delegació de l’Obra Cultural Balear a Sencelles i, darrerament, la Institució Pública Antoni M. Alcover de Manacor.