Presentació dels dos primers volums d’una col·lecció de monografies de temes del municipi de Sencelles
06/02/2016
Presentació del llibre monogràfic dedicat a Mn. Bartomeu Oliver i Amengual (1903-1993)
06/02/2016
Show all
Dia 29 de desembre de 2014 el poble de Sencelles va retre homenatge a Mn. Bartomeu Oliver i Amengual (1903-1993), emmarcat dins els actes commemoratius de l’aniversari de la Conquesta de Mallorca. Hem de recordar que aquest prevere fou un ferm defensor de la llengua i de la cultura del país, soci fundador de l’Obra Cultural Balear, docent prou compromès en la sòlida formació del seu alumnat, biògraf de la Beata Francinaina i benefactor de la Parròquia de Sant Pere de Sencelles. En morir va deixar tots els seus béns i llegat per crear la fundació que porta el seu nom. A les sis del capvespre, la seu social de la Fundació Mossèn Bartomeu Oliver era plena de gent àvida de participar-hi. S’hi feren presents el Batle de l’Ajuntament de Sencelles, Bartomeu Morro, el Regidor de Cultura, Antoni Ramis, els membres que formen el Patronat de la Fundació i la delegació sencellera de l’Obra Cultural Balear, entitat que ha promogut aquest reconeixement. Després de les corresponents presentacions, va prendre la paraula el jove senceller Joan Colom, qui féu lectura d’un treball en el que elogiava la figura del prevere. Després el Batle de Sencelles va expressar la satisfacció del consistori que presideix en veure realitzat l’anhel d’aquest reconeixement i va manifestar la intenció de seguir treballant en la línia de posar en relleu les figures més importants de la Vila de Sencelles. L’acte va acabar amb el descobriment d’una placa en el frontis de la seu de la Fundació.