Itinerari cultural en motiu de les festes d’agost
01/09/2017
Presentació del llibre “El centre geogràfic de Mallorca”
23/09/2017
Show all
Amb un ajut atorgat pel Consell de Mallorca a la Parròquia de Sant Pere de Sencelles, s’engega la restauració de la imatge del Beat Ramon Llull, datada entorn del 1800. Aquesta actuació s’inclou dins la convocatòria de subvencions que ha fet la institució insular per poder restaurar bens culturals relacionats amb la figura de Ramon Llull i personatges eminents del Lul·lisme, una vegada celebrat el setè centenari de la seva mort. Dita subvenció ascendeix a 5.020 euros que és el preu total de la tasca pressupostada. Fou concedida dia 25 d’agost de 2017 i la resolució publicada en el BOIB, quatre dies després.

Les tasques de restauració es duen a terme en el taller, d’avalat prestigi i reconeixement nostre, dirigit per la Sra. Montserrat Dezcallar i s’ha creat una comissió tècnica que vetllarà pel seguiment de tot el procés. Aquesta està formada per Gabriel Carrió Vives, historiador de l’Art, Francina Roig Pons, restauradora, Jerònima Florit Zuàzaga, historiadora de l’Art, mossèn Joan Pons i Payeras, rector de Sencelles, i Jordi Llabrés i Sans, cronista oficial de Sencelles.

Es preveu que durant aquest mes de setembre de 2017 la peça estigui enllestida i pugui retornar al seu lloc de l’església parroquial de Sencelles. Actualment son dues les peces històriques i artístiques del patrimoni senceller que es troben en procés de restauració. Recordem que, per una part la taula de Sant Antoni Abat (s. XVI) i aquesta del Beat.

Aquesta restauració ha estat promoguda per la Fundació Mossèn Bartomeu Oliver, qui en el mes d’octubre de 2016 organitzà una mostra sobre l’art lul·lià de Sencelles. Aleshores aquesta imatge s’hi exposà i ja es va manifestar la necessitat d’una urgent intervenció de restauració.