Classes de reforç de català

 
La Fundació Mossèn Bartomeu Oliver i Amengual és una entitat compromesa en complir els seus objectius fundacionals. Un d’aquests, segons apareix als Estatuts de la mateixa, apunta que s’han de promoure i realitzar activitats envers la salvaguarda i promoció de l’ús de la Llengua Catalana. En aquest sentit, juntament amb la regidoria de Cultura i Educació de l’Ajuntament de Sencelles i el Col·legi Públic local, organitza i patrocina per segon any consecutiu classes de reforç de català. Aquesta experiència s’inicià durant el curs escolar 2017/2018 i, donada la bona acceptació que va tenir, es reprenen durant el present curs 2018/2019. Es duen a terme setmanalment al centre cultural “Es Quarter” i van adreçades a alumnes de Can Bril amb necessitats especials a l’hora de l’aprenentatge de la llengua.