La Fundació Mossèn Bartomeu Oliver acaba d’editar, en forma de facsímil, uns goigs dedicats a Sant Antoni Abat, adreçats als col·leccionistes i a les persones que col·laboren en la campanya de micro finançament del retaule del mateix sant (s.XVI). Es tracta d’un document del segle XVIII. Aquests goigs eren distribuïts arreu de Mallorca per uns frares anomenats antonians, els quals feien captes per tots els pobles per tal de poder mantenir el seu hospital de Palma i el culte a Sant Antoni a la majoria de parròquies de l’illa. El model ara reproduït ens ha arribat a nosaltres ja que el trobarem fitxat a la porta d’una paisa. Allà hi fou col·locat, seguint un antic costum per tal d’invocar la protecció d’aquest sant advocat dels animals domèstics. Aquests goigs es presenten dins la col·lecció "Els goigs de Sencelles" amb el núm. 3