Restauració del retaule de la Mare de Déu del Roser
05/02/2016
Presentació del retaule de la Mare de Déu del Roser del segle XVI
05/02/2016
Show all
Des de l’any 2013 realitzarà una important excavació arqueològica a la Cova del Camp del Bisbe, situada a escassos metres de la rotonda de carretera Sencelles-Costitx i propietat de la Fundació Mossèn Bartomeu Oliver. Aquest projecte arrencà amb l'objectiu de netejar i adequar la cova com a punt de partida de la Ruta Arqueològica Sencelles-Costitx que l'Ajuntament de Sencelles volia posar en marxa i que, a dia d'avui, ja està en funcionament. No obstant, durant les tasques de neteja, les persones responsables ja trobaren clars indicis que a la cova encara romanien restes d'una necròpolis prehistòrica desconeguda fins al moment. Els i les arqueòlogues responsables, l'Ajuntament de Sencelles i la Fundació Mn. Bartomeu Oliver valoraren la importància de la troballa i decidiren posar fil a l'agulla. Així, l'Ajuntament i la Fundació signaren un conveni mitjançant el qual l'Ajuntament hi podia desenvolupar tasques d'investigació i divulgació arqueològica i de promoció turístico-cultural del municipi, així com altres tallers de caràcter formatiu. Es tractava, en definitiva, de posar en valor una finca i un patrimoni clau per al municipi. Fou així com l'Ajuntament va prendre la decisió de donar suport econòmic i logístic a les investigacions arqueològiques a la cova durant el quinquenni 2014-2018. A partir d'aquí, les arqueòlogues responsables, Lua Valenzuela i Beatriz Palomar, redactaren un projecte que fou aprovat per la Direcció Insular de Patrimoni del Consell de Mallorca a principis d'aquell mateix any. La iniciativa de l'Ajuntament s'ha vist reforçada per l'atorgament de les subvencions per a excavacions arqueològiques per part de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports del C.I.M. durant les campanyes 2014 i 2015.
Les campanyes
L'agost de 2014 es va procedir a l'excavació completa del sector que romania tancat i que durant les darreres dècades s'havia emprat com a sestador. Aquesta intervenció ens va permetre saber que la cova es va usar ininterrompudament des del 1.400 a.C. fins a l'actualitat. Durant aquesta campanya es varen trobar ceràmiques prehistòriques i restes humanes de quan va ser emprat com a necròpoli. També varem trobar i posteriorment identificar abundants llavors carbonitzades de blat i de faves, entre d'altres. La troballa més destacable d'aquesta campanya foren el més d'un centenar de botons prehistòrics fets amb os, en la seva majoria ivori d'elefant africà. aquesta és una troballa que ens permetrà entendre millor quina era la relació entre la Sencelles prehistòrica i les xarxes d'intercanvi de l'interior i l'exterior de l'illa. Aquest tipus de botons han estat trobats a altres coves funeràries d'època naviforme a Balears, però la col·lecció de Sencelles és clarament la més nombrosa i millor conservada de Mallorca fins al moment. Un cop excavada pràcticament la totalitat de la cavitat es va procedir, durant la campanya de 2015, a excavar l'exterior de la cova. Aquesta intervenció també ens va sorprendre amb el descobriment de dues noves sales que havien quedat tapiades per pedres i que no han estat alterades en les darreres dècades. Actualment estam treballant en el projecte d'intervenció arqueològica de 2016 per seguir construïnt un espai cultural que estigui viu i que apropi el nostre poble al nostre passat.