Excavació arqueològica a la Cova del Camp del Bisbe
05/02/2016
Show all
En el mes de desembre de 2013 la Fundació Mossèn Bartomeu Oliver i Amengual encomanava la restauració del retaule de la Mare de Déu del Roser, obra de M. López i datat l’any 1569 a l’empresa “Es Taller, C.B.” que gestiona la restauradora de l’art Montserrat Dezcallar Sitjar. Dins les festes de Nadal d’aquell mateix any, la gerent i el seu equip de restauradores format per Noemí Casellas García i Elena Saiz Santamaría es traslladaren a Sencelles per realitzar un estudi fotogràfic i de l’estat de l’obra, aleshores conservada en el despatx principal de la Rectoria de Sencelles.
En el mes de gener el retaule fou degudament protegit i traslladat al taller de restauració, situat al carrer Sant Felip Neri, nº 1 de Palma. Marcades les pautes a seguir per l’equip especialista el procés es dugué a terme de la següent manera:
 • No es desmuntaren les motllures que emmarquen el retaule ja que aquestes es troben integrades en el mateix.
 • Neteja del revers del retaule amb aparell de succió, brotxes i espàtules en sec.
 • Neteja de tota la fusta vista, de l’anvers i revers amb aigua i alcohol.
 • Desinfecció preventiva i nutrició del revers del retaule.
 • Eliminació de les massilles antigues mitjançant procediments mecànics.
 • Fixació de les capes de preparació amb alcohol i cola poli-vinílica diluïda amb aigua.
 • Fixació de les parts aixecades de la capa pictòrica, mitjançant procediments especialitzats.
 • Eliminació de l’òxid produït per elements metàl·lics existents en el retaule, amb polidor electrònic.
 • Eliminació mecànica de la brutícia superficial de l’anvers de l’obra.
 • Neteja química i eliminació de repintades no originals.
 • Neteja mecànica a punta de bisturí, per eliminar restes de cera i excrements d’insectes.
 • Envernissat de protecció.
 • Reintegració volumètrica de les faltes a la part superior del marco.
 • Estucat i dessestucat de les faltes en les capes de preparació amb estuc a base de cola animal i carbonat càlcic.
 • Reintegració il·lusionista amb pigments naturals de les faltes de la capa pictòrica.
 • Tractament de la moldura inferior, neteja i nutrició amb oli de vaselina.
 • Entonació de les faltes de les zones daurades.
 • Per indicació expressa del client, tots els crivells que presentava el retaule s’han consolidat i replet totalment amb estopa fina i cunyes de fusta de balsa fixades amb coles orgàniques en calent.
 • S’han estucat i desestucat tots els crivells amb estuc preparat a base de cola animal i carbonat càlcic.
 • Aquests crivells s’han reintegrat de manera il·lusionista, totalment reversible, amb pigments purs al vernís.
 • Envernissat final de protecció.