Visita cultural i literària a Llucmajor
08/10/2019
Iniciat el procés de restauració de la imatge de la Mare de Déu de Pasqua
28/01/2020
Show all

Segones Jornades d’Estudis Locals de Sencelles


Els 29 i 30 de novembre proppassats a Sencelles vam celebrar per segona vegada les Jornades d’Estudis Locals. Foren dos dies en que, una vegada més s’alçaren, a important nivell, la nostra cultura i les ànsies de coneixement d’un bon nombre de persones. Can Garau, rejovenit casal senceller tothora amb les portes obertes per acollir iniciatives que ens enriqueixin culturalment i socialment, va acollir a un nodrit esplet d’investigadors que ens aportaren amb generositat desmesurada, els seus treballs i les seves conclusions. La Ponència Inaugural, a càrrec del bon amic Doctor Pere Fullana i Puigserver, i cada una de les 18 comunicacions que s’hi presentaren, son una excel·lent aportació al nostre corpus cultural i, també, ho serà per el fons bibliogràfic senceller un cop sigui publicat tot aquest material.
Aquesta vegada, el Comitè Organitzador va venir a bé, a dedicar les jornades a Bartomeu Oliver i Amengual, havent esdevingut recentment els primers vint-i-cinc anys de la seva mort (1993) i els de la creació de la fundació que porta el seu nom. El retrat del mossèn fou col·locat en un lloc preferencial de la sala d’actes. Tot i que la temàtica dels treballs que es podien presentar és lliure, no foren poques les comunicacions que incorporen referències al nostre Capellà Capità. Amb tot, Rafel Mas i Tous i el Dr. Fullana, a les seves aportacions, reflexionaren en l’època de formació de Don Bartomeu en el Seminari de Mallorca i la posterior etapa de la seva vida que va dedicar a la docència.

Durant els dos dies es presentaren molts altres treballs de temàtica ben variada però sense desmarcar-se de l’àmbit històric, cultural, sociològic, esportiu o artístic de Sencelles: “Laiar al segle XVII: el casos de Can Raió i Can Castell” (T. Vibot), “Vers la interpretació del Pou de Judí en el centre de Mallorca” (J. Amengual), “Curiositats en els llibres sagramentals de Sencelles” (M. Vich), “El límit sudoriental del districte de Canarrosa” (A. Ramis i A. Ginard), “Les Franciscanes Filles de la Misericòrdia a Biniali. El convent, la comunitat i l’escola” (A. Ferragut), “Catàleg del patrimoni heràldic de Sencelles” (J. Llabrés), “El calendari de festes de cap a cap d’any. Les festes de Sencelles” (F. Munar), “L’obra escultòrica de Miquel Vadell i Pastor a l’església parroquial de Sencelles” (A. Veny), “La col·lecció de bacinetes de les esglésies del terme municipal de Sencelles” (M.À. Moncada), “El municipi de Sencelles als almanacs comercials de finals del segle XIX i principis del XX: l’anuari Riera i l’anuari Bailly” (J.B. Florit), “La col·lecció d’exvots del Convent de la Caritat de Sencelles” (J. Llabrés), “El patrimoni Lingüístic de Sencelles al Diccionari català-valencià-balear. Estudi, classificació i posada en valor” (C. Sànchez), “Aproximació al músic senceller mossèn Rafel Llabrés (1831-1899)” (J. Ciria), “La introducció del futbol a Sencelles 1940-1960: els camps de Son Saletes i el de s’Oliba” (J.M. Chacón), “La iconografia de la Mare de Déu del Roser al retaule de la sagristia de Sencelles” (A. Ferrer) i “Pràctiques rituals a la cova del Camp del Bisbe. Aportacions als coneixements de les comunitats balears del naviforme” (B. Palomar, L. Valenzuela, N. Escanilla).

Altres dos plats forts de les jornades foren la visita al jaciment arqueològic de la Cova del Camp del Bisbe, propietat de la Fundació Mossèn Bartomeu Oliver, dirigida per l’equip d’arqueòlegs de Sencelles i la comunicació “L’arxiu personal de mossèn Bartomeu Oliver i Amengual, dipositat a l’Arxiu Municipal de Sencelles” a càrrec d’Aina Mora Vives. Cal apuntar que que en motiu del 25è aniversari de la Fundació, el patronat de la mateixa va decidir fer aquest dipòsit per tal de facilitar als investigadors la consulta d’aquest ric i molt interessant fons documental.