Presentació de la imatge restaurada del Beat Ramon Llull de Sencelles
27/11/2017
Mostra de ploms eclesiàstics durant les Jornades d’Estudis Locals de Sencelles
04/12/2017
Show all

Mn. Bartomeu Oliver present a les primeres Jornades d’Estudis Locals de Sencelles


Els dies 1 i 2 de desembre de 2017, organitzades per la Regidoria de Cultura del Molt Il·lustre Ajuntament de Sencelles, es van celebrar en el nostre poble les primeres Jornades d’Estudis Locals.
S’hi presentaren fins a trenta una comunicacions i, d’aquestes, no foren poques en les que s’hi feu alguna referència a Mossèn Bartomeu Oliver. Així hi tot volem destacar el treball realitzat per Llorenç Jaume Colom i Guillem Verd Llabrés, ambdós joves historiadors sencellers.
Amb el títol El catolicisme social a Sencelles a través de la figura de Mossèn Bartomeu Oliver, els autors pretenen donar a conèixer una de les facetes més desconegudes de la figura del nostre prevere, com a dinamitzador de la vida social a Sencelles, tenint un paper protagonista en la formació d’una nova mentalitat. Tot això contextualitzat en un complex procés de transformació social que ocupa, principalment, el primer terç del segle XX.