Visita cultural al puig de Randa amb motiu de l’any Ramon Llull
26/11/2016
La Fundació posa en marxa una campanya de micromecenatge
18/01/2017
Show all
Dia 27 de novembre de 2017, a Ciutat de Mallorca, es va concloure de la manera més solemne l’Any Jubilar del setè centenari de la mort del Beat Ramon Llull. A la Seu hi hagué un multitudinari pontifical presidit per l’Eminentíssim Cardenal Angelo Amato, concelebrat per altres cardenals i bisbes, i per una ampla representació del clergat mallorquí. Era nombrosa la presència de la família franciscana, hi assistí S.M. la Regina Sofia d’Espanya, moltes autoritats civils i militars de Mallorca i, perquè no dir-ho, hi participà un bon nombre de sencellers i sencelleres que van voler correspondre a la convidada general. Acabada la funció a la Catedral, les relíquies del Beat, que hi havien estat traslladades el dia 25 anterior, foren retornades en processó al Reial Convent de Sant Francesc. Aquest mateix dia, al capvespre, Sencelles volgué posar el seu particular colofó en aquestes celebracions. L’església parroquial va acollir un magnífic concert a càrrec de Ensemble B, formació musical a la qual pertany el nostre conciutadà Bartomeu Mut i Llabrés, organista capitular de la Catedral de Mallorca i de la Parròquia de Sencelles.

Oferiren un ample repertor basat amb texts musicats del Beat i d’altres composts en lloança seva. El concert tingué dues parts, la primera en el Cor del temple i ben a prop de l’orgue barroc, i l’altre a la capella del Roser. Aquest acte, de caire musical, fou aprofitat per presentar i oferir a la gent que s’hi feu present el recordatori d’aquest any centenari. Consisteix amb l’edició facsímil d’una estampa de goigs que en el segle XVIII va promoure la Causa Pia Lul·liana. Segons els entesos, es podria tractar dels més antics de quants es coneixen dedicats al Beat. Aquella edició original no era exclusiva de Sencelles sinó per a tot Mallorca, així com de tots és la figura gegantina de Ramon Llull. La decisió que ha pres la Fundació Mossèn Bartomeu Oliver de reeditar-los i la iniciativa de patrocinar-los, ara com a recordança de l’Any Llull, ve donada perquè l’exemple emprat per a la mateixa, el vam localitzar a un arxiu particular del nostre poble.