Nova col·laboració de la Fundació amb el CEIP Can Bril


(Setembre-2020) Per tal de garantir una educació de qualitat i amb garanties de seguretat sanitària, davant la situació actual provocada per la Covid-19, el Patronat de la Fundació Mosèn Bartomeu Oliver i Amengual ha resolt fer front a la petició d’ajuda que ens sol·licità el Claustre de Professors del CEIP Can Bril de Sencelles.

Aquesta s’ha destinat a l’adquisició d’una sèrie de chromebooks que facilitaran la realització de les classes entre l’alumnat i l’adaptació a les noves tecnologies educatives. Aquest material informàtic es va poder estrenar amb motiu de l’inici del nou curs escolar 2020-2021.