Presentació del retaule de la Mare de Déu del Roser del segle XVI
05/02/2016
Homenatge a Mn. Bartomeu Oliver i Amengual
06/02/2016
Show all
Durant les festes de Nadal de 2014 la Fundació Mossèn Bartomeu Oliver va presentar els dos primers volums d’una col·lecció de monografies de temes del poble i municipi de Sencelles. Per una banda i corresponent al núm. 1, s’hi recull el discurs biogràfic que escriví i llegí Don Bartomeu dia 27 de Febrer de 1930 amb motiu de la declaració de Sor Francinaina com a Filla Il·lustre de Sencelles, document fins ara inèdit. I per l’altre un treball de Jordi Llabrés titulat “La Mare de Déu del Roser. Un retaule del segle XVI per la parròquia de Sencelles”, que acompanya la restauració de la mateixa obra.