Visita Lul·liana a Palma
30/05/2016
Exposicions entorn a la figura del Beat Ramon Llull
09/09/2016
Show all
Dia 4 d’agost de 2016 el Molt Il·lustre Ajuntament de Sencelles, que presideix el Sr. Joan Carles Verd i Cirer, en sessió plenària va prendre l’acord de dedicar a Mossèn Bartomeu Oliver i Amengual el vial que s’ha construït nou entre els carrers Donants de Sang i dels Molins. Aquesta via és la que dona accés al col·legi públic de Sencelles, aixecat de nova planta dins els terrenys de Son Company.

El Patronat de la Fundació Mossèn Bartomeu Oliver vol agrair al Consistori senceller aquesta decisió, que creiem que és un nou acte de justícia envers aquest personatge de la nostra història. L’escola, com a institució, és la cantera cultural per a la societat d’avui i del demà. Sempre fou molt estimada per Don Bartomeu “Capità” des de la seva vessant de mestre. Exercí al poblet de Villatomil (Burgos), a Algaida i a Sencelles. En aquest darrer poble, que fou el seu i és el nostre, encara son recordats els seus mètodes docents. Aquí, tot i que parlem de l’edifici antic de Can Bril, fou mestre entre 1942 i la data de jubilació, 1965, i exercí la responsabilitat de director la majoria de cursos.