Itinerari sobre la cultura de l’aigua a Sencelles
29/10/2016
Visita cultural al puig de Randa amb motiu de l’any Ramon Llull
26/11/2016
Show all
La Fundació Mossèn Bartomeu Oliver i Amengual dins el programa d’activitats de l’Any Ramon Llull a Sencelles, dia 12 de novembre de 2016, va organitzar una nova visita cultural a un dels llocs lul·lians de Mallorca. Aquest cop, a l’antic Monestir de Santa Maria de la Real, fundat després de la Conquesta (1229) com a cenobi cistercenc del monjos de Poblet que vingueren en el repoblament cristià de l’Illa.

En vida del Beat Ramon Llull, la Real ja esdevingué un focus cultural i espiritual de prestigi. Llull aquí hi trobà el lloc idoni per retirar-se en algunes ocasions, per estudiar, reflexionar i fins i tot escriure alguna de les obres del seu bastíssim corpus. Tant era la vinculació entre el Monestir i el Beat, que aquest en el seu testament va llegar als monjos un cofre amb llibres seus. La Desamortització dels bens eclesiàstics (1835) va treure als monjos del claustre de la Real entrant així en una etapa de decadència en tots els sentits. Després aquesta situació quedà salvada amb l’arribada de la Congregació de Missioners dels Sagrats Cors al monestir (1897), del qual encara en son custodis.

En la nostra visita ens guià el Pare Josep Amengual i Batle, M. SS. CC. (Biniali, 1938), Doctor en Teologia i Història, i destacat estudiós en el camp del Lul·lisme. L’itinerari ens portà a l’antiga església monacal, avui parroquial presidida per una bella talla de la Mare de Déu de la Font de Déu (s.XVI), i a on si conserven encara altres vestigis de l’etapa cistercenca com son el retaule renaixentista de Sant Onofre, el Sant Crist dels Monjos, les imatges de Sant Benet i Sant Bernat, etc.

Allí el grup de sencellers vam ser rebuts pel Pare Gabriel Seguí, M. SS. CC, rector de la Real. Seguirem l’itinerari per la sagristia, el claustre, la sala capitular i la biblioteca. Aquesta, coneguda amb el nom de Biblioteca Balear, fou fundada l’any 1933 pel Pare Gaspar Munar i està especialitzada amb temàtica de les Illes. Aquí s’hi conserva una bona mostra de l’obra de Llull que ens mostraren, així com altres llibres de gran importància històrica.