Exposicions entorn a la figura del Beat Ramon Llull
09/09/2016
Itinerari sobre la cultura de l’aigua a Sencelles
29/10/2016
Show all
Una vegada més la Fundació Mossèn Bartomeu Oliver i Amengual, atenta al devenir cultural de Sencelles, ha donat suport a una nova iniciativa. Dissabte di 15 d’octubre de 2016 fou presentat el monogràfic que SA SELLA, revista editada pel Centre Cultural de Sencelles, ha dedicat a Can Garrover. Com no podia ser d’altre manera, la Fundació hi ha volgut col·laborar amb un ajut econòmic, sempre recordant l’estreta vinculació que mantingué Don Bartomeu “Capità” amb aquest centre social. L’acte tingué lloc en el carrer Rector Molinas, just davant el mateix casal, i entre el nombrós públic que s’hi feu present s’hi palparen escenes autènticament emotives. Una d’aquestes fou quan, enmig de la presentació, tothom es va aixecar dret per retre una perllongada ovació “al mateix Can Garrover, a Don Sebastià Molinas que el va llegar al nostre poble, a tota la gent que ha animat la vida d’aquest centre i a tots els que ens ensenyaren a estimar-lo”.

Aquest treball autènticament col·lectiu, en el que hi ha participat un bon nombre de sencellers i sencelleres, és un recull de la història d’aquest local i de diverses vivències i testimonis personals viscuts al seu redós. En paraules de Joan B. Florit i Horrach “aquesta revista ha sortida tan variada, entranyable i nostàlgica. Variada, perquè hi ha una mica de tot, anàlisis del local des de molts diferents punts de partida. Entranyable, perquè can Garrover era part de la nostra vida. Nostàlgica, perquè és testimoni d’un temps que no tornarà però que és important recordar... Almanco aquesta publicació servirà per constatar l’estimació que li teníem i per mantenir viu el record del que va significar aquest local social per a generacions de la nissaga sencellera”.

Així mateix la Fundació vol reconèixer la lloable tasca que va fent el Centre Cultural de Sencelles publicant, periòdicament, la revista SA SELLA i, puntualment, la considerable col·lecció de monogràfics en el que s’han tractat temes tan diversos com la figura de Mossèn Bartomeu Oliver (1993), el temps històric de la República Espanyola a Sencelles (2004), la de la Beata Francinaina Cirer (2005), 75 anys de l’Escola Pública Sencelles (2009), la cuina sencellera (2010), la tradició i devoció entorn de Santa Àgueda (2011), el costumari popular del nostre poble (2014) i, ara, aquest de Can Garrover.